• obhajoba v trestním řízení od řízení přípravného přes řízení před soudy všech stupňů se zaměřením na složité případy hospodářské kriminality;

• sepis jednotlivých úkonů v trestním řízení (např. stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, návrh na zastavení trestního stíhání, odvolání, dovolání, ústavní stížnost);

• zastupování poškozených v trestním řízení, uplatnění nároků poškozených na náhradu škody či nemajetkové újmy v trestním řízení.