• rozvod manželství, ať již sporný či nesporný;

• péče o dítě (svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá či společná péče rodičů);

• úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem;

• výživné rozvedeného manžela;

• úprava styku rodiče s dítětem;

• společné jmění manželů, změny jeho rozsahu a jeho vypořádání.