• sepis či připomínkování kupních a darovacích smluv;

• vypracování návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem;

• advokátní úschova k zajištění úhrady kupní ceny;

• posouzení právního stavu nemovitostí, příprava podkladů pro zánik věcných břemen, služebností či jiných věcných práv zatěžujících nemovitosti.

• sepis a připomínkování smluv o nájmu bytu, rodinného domu či prostor sloužících k podnikání;

• sepis a připomínkování pachtovních smluv;

• příprava a sepis prohlášení vlastníka;

• sepis smluv o zřízení věcného břemene či služebnosti;

• sepis zástavních smluv či smluv o zajišťovacím převodu práva;

• sepis dohod o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a další právní služby související s právními vztahy spoluvlastníků nemovitostí.