V roce 2004 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2005-2009 pracoval nejprve jako koncipient a následně jako advokát v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák Praha, Přerov. Je zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 12055. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Skalka & Grepl & Černý

Ve své praxi se věnuje zejména právu občanskému a obchodnímu se zaměřením na nespornou i spornou agendu podnikatelů a obchodních společností. Má zkušenosti v oblasti poskytování právních služeb obchodním, výrobním i stavebním společnostem, a to od korporátní a pracovně právní agendy, přes přípravu všech druhů smluv a dalších dokumentů, až po soudní vymáhání pohledávek a právo insolvenční.

Je obhájcem v trestních věcech v oblasti hospodářské i obecné kriminality. Zastupuje též poškozené a oběti trestných činů. 

Má zkušenosti v oblasti správního práva se zaměřením na právo stavební. Zastupuje klienty v územním či stavebním řízení.

V rámci občanského práva se věnuje též právu rodinnému. Při rozvodech a zejména v otázkách péče o děti se vždy snaží prosazovat rozumná a civilizovaná řešení.

Poskytoval právní služby v oblasti významných akvizic.

Věnuje se též přednáškové činnosti, a to zejména pro podnikatelskou sféru.

Hovoří plynně anglicky.