V roce 2001 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2001-2009 pracoval nejprve jako koncipient a následně jako advokát v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák Praha, Přerov. Je zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 10585. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Skalka & Grepl & Černý

Ve své praxi se věnuje zejména právu občanskému a obchodnímu se zaměřením na nespornou agendu podnikatelů, obchodních společností a soukromých osob. Má zkušenosti v oblasti korporátního práva, pracovního práva a jiné agendy související s podnikatelskou sférou.

V rámci občanského práva se věnuje zejména právu nemovitostí (tj. zejména převodům domů, bytů, pozemků, nájmu a pachtu) a dále všem oblastem závazkového práva. Zaměřuje se přípravu právních analýz a složitých smluv šitých na míru klientským potřebám.

Má zkušenosti v oblasti uplatňování nároků z titulu ochrany osobnosti, náhrad škody či jiné újmy.

Hovoří anglicky.