Korporátní agenda:

• právní poradenství týkající se vnitřních poměrů obchodních společností a družstev;

• zakládání obchodních společností;

• úprava vnitřních poměrů obchodních společností změnou zakladatelských listin, společenských smluv či stanov včetně zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku;

• sepis smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů;

• převody podílů v obchodních společnostech;

• svolávání a organizování valných hromad, zastupování klientů na valných hromadách

• likvidace korporací

• akvizice.

Obchodní vztahy:

• sepis, revize a připomínkování návrhů druhů smluv (kupní, darovací, o dílo, nájem, výpůjčka, zápůjčka, úvěr, pacht, zprostředkování, obchodní zastoupení a mnoho dalších) vč. složitých inominátních smluv;

• konzultace a příprava podkladů pro zajištění pohledávek (sepis zástavních smluv, smluv o ručení, smluv o zajišťovacím převodu práva apod.);

• směnky a uplatňování nároků z nich;

• vymáhání pohledávek u soudu včetně jejich uplatňování v exekučních a insolvenčních řízeních či likvidacích, sepis přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení,

• zastupování v incidenčních sporech, zejm. sporech o vyloučení věci z majetkové podstaty či ve sporech o určení pravosti, výše či pořadí pohledávek.