Advokátní kancelář Skalka & Grepl & Černý byla založena 1. dubna 2009 advokáty JUDr. Ondřejem Skalkou, Mgr. Tomášem Greplem a Mgr. Davidem Černým.

My všichni jsme do té doby společně působili jako advokáti ve větší renomované advokátní kanceláři, kde jsme získali podstatné zkušenosti v praktikování advokacie ve všech právních odvětvích.

Naší ambicí bylo vytvořit dynamický a profesionální tým právních odborníků a zařadit se mezi nejlepší Olomoucké advokátní kanceláře. Troufáme si tvrdit, že tohoto cíle se nám podařilo dosáhnout
a s pokračující praxí se kvalita našich služeb neustále zvyšuje.

Poskytujeme našim klientům komplexní právní služby s důrazem především na právo občanské, obchodní, správní a trestní. Absolvovali jsme s úspěchem stovky soudních sporů a tisíce soudních i mimo soudních jednání. Mnoha sporům jsme se ku prospěchu našich klientů dokázali vyhnout či je vyřešit výhodnnou dohodou. Někteří z nás se díky své praxi specializují na specifické právní disciplíny, jakými jsou např. obhajoba ve složitých případech hospodářské kriminality, územní a stavební řízení (či správní právo obecně), insolvenční právo nebo příprava a sepis složitějších smluv.

Ke každému klientovi přistupujeme se stejnou pečlivostí. Vnímáme individuální aspekty každého případu a snažíme se vždy o odpovídající řešení každého klientova problému. Chováme se vždy tak, abychom si plně zasloužili klientovu důvěru, jež je nezbytnou podmínkou naší práce.

Dokážeme spolupracovat a komunikovat s daňovými poradci, soudními znalci a dalšími odborníky, jejichž služby jsou nezbytné pro dosažení sledovaných cílů. Jsme si vědomi, že klíčem k úspěchu a spokojenosti našich klientů je naše hluboká znalost právních předpisů a judikatury, naše schopnost naslouchat, naše inteligence a cit pro hledání vhodných řešení.