• komplexní právní poradenství zaměstnavatelům i zaměstnancům;

• sepis pracovních smluv či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzn. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti);

• skončení pracovního poměru (výpověď, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru) a související problematika odstupného;

• sepis vnitřních předpisů zaměstnavatelů;

• odpovědnost za škodu zaměstnanců i zaměstnavatelů;

• zastoupení zaměstnavatelů i zaměstnanců ve sporech o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru.