V roce 2003 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2003-2009 pracoval nejprve jako koncipient a následně jako advokát v Advokátní kanceláři Brož & Sokol & Novák Praha, Přerov. Je zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 11409. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Skalka & Grepl & Černý

Ve své praxi se věnuje zejména právu občanskému, obchodnímu a trestnímu.

Má značné zkušenosti s obhajobou v rozsáhlých trestních kauzách v oblasti obecné, a zejména pak hospodářské, kriminality. Zastupuje též poškozené a oběti trestných činů.

Věnuje se též ústavnímu právu, problematice ochrany osobnosti, právu autorskému a právu medicínskému.

Hovoří plynně anglicky.