Inveniemus viam aut faciemus
Cestu buď najdeme, nebo uděláme

Komplexní právní servis pro podnikatele a obchodní společnosti.
Dostupné poradenství a právní zastoupení pro drobné klienty.
Právní služby pro státní správu a samosprávu.
Efektivní zvládnutí rozsáhlých zadání.

Zkušený tým advokátů a spolupracovníků naší advokátní kanceláře pro Vás zajistí profesionální služby ve všech právních oblastech, s širokou nabídkou odborných specializací.

Společníci:

Profil
JUDr. Ondřej Skalka

advokát

Věnuje se především občanskému, obchodnímu a také korporátnímu právu.

Profil
Mgr. Tomáš Grepl

advokát

Věnuje se zejména právu občanskému, obchodnímu a trestnímu.

Profil
Mgr. David Černý

advokát

Věnuje se zejména právu občanskému, obchodnímu a trestnímu.