V roce 2014 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, ihned po dokončení studia nastoupil do advokátní kanceláře Skalka & Grepl & Černý, kde působí až dodnes. Od roku 2018 je zapsán v Seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 17947 jako samostatný advokát trvale spolupracující s advokátní kanceláří Skalka & Grepl & Černý.

Ve své praxi se věnuje zejména právu občanskému, obchodnímu včetně práva obchodních korporací a právu trestnímu.

Zastupuje klienty před soudy a jinými orgány.

Má zkušenosti s obhajobou v trestních kauzách obecné i hospodářské kriminality nebo trestných činů v dopravě, zastupuje také poškozené a oběti v trestním řízení.

Blíže se zabývá také právem dědickým. Zastupuje klienty v řízeních o pozůstalosti. Hovoří plynně anglicky.